De urgentie van een verdienmodel

verdienmodel en ondernemende stichting

Het verdienmodel. Je leest er steeds vaker over.

Je leest hoe belangrijk ze zijn voor een bedrijf, maar ook dat ze onontbeerlijk zijn voor organisaties en stichtingen. Een verdienmodel is weliswaar geen vervanger van het businessplan maar is wel een stuk simpeler en concreter. En dus gemakkelijker om mee te werken. Maar wat is een verdienmodel eigenlijk? En heb je er echt eentje nodig?

Een verdienmodel als basis om geld te genereren.
Met een concreet en helder verdienmodel is het eenvoudiger om te focussen op het genereren van geld. Natuurlijk draait het bij ondernemen altijd in de eerste plaats om geld verdienen. Ook voor organisaties zonder winstoogmerk wordt het belangrijk om te zoeken naar manieren om geld te verdienen. Simpelweg omdat andere belangrijke inkomstenbronnen zoals subsidies en eigen bijdragen steeds minder worden. Dat kan bijvoorbeeld door ondernemender te worden en een verdienmodel te implementeren.

Ondernemender worden is niet voor elke stichting noodzakelijk.
Gelukkig maar. Er zijn stichtingen die er financieel goed voor staan en die weinig last hebben van teruglopende inkomsten van donoren en sponsoren. Maar in het algemeen kun je wel stellen dat fondsen, (particuliere) donoren en sponsors steeds minder gemakkelijk geld geven aan. Ze hebben minder te besteden en (moeten) kiezen uit vele verschillende doelen. De meeste stichtingen zien hun inkomsten drastisch teruglopen.

Hoe zit dat eigenlijk met jouw stichting? Hoe urgent  is het om op zoek te gaan naar een geld generend verdienmodel? Stel jezelf eens de volgende vragen:

Hoe afhankelijk is de stichting van fondsen, sponsoren en donoren?
Wat zou er gebeuren als de huidige financiering over een maand zou stoppen? Kan de stichting dat aan? Beschik je over financiële reserve of is er een onmiddellijke crisis?

Is er de afgelopen tijd gesneden in de activiteiten van de stichting?
Zijn er de afgelopen jaren veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd om financieel het hoofd boven water te houden? Omdat het budget steeds minder werd? En ben je (zijn jullie) daar eigenlijk tevreden mee?

Hoeveel tijd wordt nu besteed aan sponsoring en fondsenwerving?
Is de tijd en moeite die dit kost toegenomen? Vraag je je steeds vaker af of al die kostbare tijd voldoende geld oplevert en heb je het gevoel dat je eigenlijk steeds meer moeite doet voor hetzelfde of juist minder geld?

Heeft de organisatie elk jaar minder geld te besteden?
Moet je steeds vaker keuzes maken over wat je wel doet en wat niet? Vanwege een gebrek aan financiële middelen? En staat hierdoor het werken aan het doel onder groeiende druk?

Is er sprake van toenemende frustratie bij jou en de medewerkers?
Doordat jullie in je werk worden belemmerd door gebrek aan middelen? Geloof je steeds minder in de haalbaarheid van het te bereiken doel? Heb je het gevoel dat de waan van de dag steeds verder af staat van het doel dat je wilt bereiken?

Bovenstaande vragen en jouw antwoorden zijn een goede graadmeter.
Een graadmeter voor de urgentie, voor de noodzaak om serieus na te denken over verdienmodellen. De vragen gaan over probleemsituaties waarvan geld (of het tekort er aan) de belangrijkste oorzaak is. De situaties zijn helaas voor een groeiend aantal stichtingen herkenbaar.
Hoe herkenbaar zijn deze situaties voor jou? Is een gebrek aan geld voor jou een zodanig probleem dat bepaalde activiteiten moeten worden stopgezet?

Een verdienmodel biedt nieuwe kansen.
Stel je eens voor hoe fantastisch het zou zijn als je in principe hetzelfde werk kan blijven doen maar dan op zo’n manier dat er geld mee wordt binnengehaald? Dat kan door een verdienmodel te koppelen aan bestaande activiteiten. Als je iets doet waar behoefte aan is, waar een doelgroep voor is, waar één of meerdere partijen belang bij hebben, dan is er ook geld voor de uitvoering te vinden. Over die nieuwe kansen en hoe ze te benutten schrijf ik de volgende keer.

Herken je iets in dit verhaal en wil je onderzoeken of een verdienmodel voor jouw organisatie de oplossing kan zijn?

Download het gratis eBook ‘Een verdienmodel in 8 vragen’ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *