Ondernemende statushouders helpen starten

Ondernemende statushouders die een eigen bedrijf willen starten kunnen terecht bij Fair2work. Een plek waar iedereen welkom die een eigen bedrijf wil starten, als zelfstandige aan de slag wil gaan of al sociaal ondernemer is. Een plek waar we samen het programma creëren en waar we ervan uitgaan dat je er zelf aan wilt bijdragen. Een plek ook waar sociaal ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en inspireren en kunnen bijdragen aan het succes van nieuwkomers in het veld.

Speciaal voor nieuwkomers, migranten en mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ bieden we trainingen aan rondom het starten van een eigen bedrijf. Je krijgt begeleiding van professionals die je op weg helpen, je nieuwe ideeën aanreiken en je met anderen in contact kunnen brengen. Maar bovenal ontmoet je andere ondernemende statushouders die dezelfde uitdagingen hebben.

Van elkaar leren en elkaar helpen

Fair2work is a place where you are welcome if you want to start your own business or if you already have a business and want to learn more and help others. A place where we together create the program and where we assume that you too want to contribute. Also a place where social entrepreneurs can meet, inspire each other and contribute to the success of newcomers to the field. Especially for newcomers, migrants, and people ‘ with a distance to the labour market ‘, we offer training about starting your own business.
In the centre you can meet professionals who can help you on your way, help develop new ideas and get you in touch with others. But above all, you will meet others who have the same challenges. So you can learn a lot from each other and help each other.
If you have a non-Dutch background (migrant or refugee) you are especially welcome.

Learning and helping eachother