De wereld om ons heen verandert!

Stichtingen en organisatie met een maatschappelijk doel kunnen niet meer om deze waarheid heen.
Tot een aantal jaren geleden kon je het je nog permitteren om uitsluitend te focussen op het sociale doel. Met de financiering kwam het vaak wel goed dankzij gulle donateurs en fondsen. Ook de organisatie van de activiteiten en de (onbetaalde) medewerkers had lage prioriteit.
Het draaide allemaal om het goede doel, en de rest was bijzaak.

Tegenwoordig kom je er niet meer op die manier. De samenleving wordt ingewikkelder en complexer. Het risico dat mensen buiten de boot vallen, hier of in het Zuiden, wordt daarmee ook groter. En dus wordt het werk van je stichting ook steeds meer nodig en waardevoller…

Jouw stichting wil graag de afstand verkleinen:

  • tussen mensen die meedoen en mensen die langs de kant staan
  • tussen mensen met alle kansen en mensen met weinig kansen
  • tussen mensen met een baan en mensen die ver af staan van een baan
  • tussen de rijkdom hier en de armoede daar

wereld4
En tegelijkertijd worden fondsen en donateurs kritischer en draaien welwillende bedrijven noodgedwongen hun goede-doel-kraan dicht. Maar om je waardevolle werk te kunnen blijven doen heb je nu eenmaal geld nodig.
Tijd om het heft in eigen handen te nemen!

Grote organisaties en instituten werken vaak te traag om de veranderende wereld bij te houden. En daarin liggen de kansen voor kleinere organisaties. Juist als kleine stichting of particulier initiatief (PI) heb je de flexibiliteit om je aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

Stichtingen en maatschappelijke organisatie kunnen op de veranderende wereld inspelen door nét iets anders te gaan werken.
Slimmer, efficiënter en in samenwerking met andere organisaties.
Door betaalde en onbetaalde medewerkers op een andere manier in te zetten
Door gebruik te maken van netwerken
Én door zelf ondernemender te worden en geld te genereren.

Door zelf op zoek te gaan naar andere manieren om geld te genereren maak je jezelf minder afhankelijk van subsidies, fondsen en donateurs. Dat wil niet zeggen dat je het helemaal zonder deze belangrijke financiers moet gaan doen, zeker niet.
Een ondernemende stichting past zijn activiteiten echter niet aan de afnemende financiering aan. Daarvoor is het maatschappelijke doel veel te belangrijk en waardevol!
Een ondernemende stichting gaat op zoek naar andere verdienmodellen. Het gratis eBook Verdienmodel in 8 vragen kan je daar bij helpen.

wereld4
De Ondernemende Stichting is er om maatschappelijke organisaties te helpen om dit te realiseren. Zodat de toekomst een stuk zekerder wordt. Door het heft meer in eigen hand te nemen, de uitdagingen van de veranderende omstandigheden aan te gaan en ondernemender te worden.
We helpen stichtingen om te gaan ondernemen vanuit hun Missie!

Als we het hebben over stichtingen zegt dat niets over de rechtsvorm van de organisatie. Met stichting bedoelen we elke organisatie met een maatschappelijk doel.